Folktandvården Sörmland

Folktandvården Sörmland är länets största tandvårdsföretag och Region Sörmlands enda helägda aktiebolag. Mediascreen har installerat digital skyltning i samtliga klinikers väntrum – där alla skärmar kan styras gemensamt.

Folktandvårdens mottagningar i Sörmland hade tidigare skärmar från ett flertal olika leverantörer. Hårdvarans utseende, skärmarnas innehåll och sättet de administrerades på skiljde sig från klinik till klinik.

Ett gemensamt flexibelt system

Genom att byta till ett system från Mediascreen fick bolaget inte bara ett enhetligt utseende på skärmar och budskap. De fick dessutom en effektiv gemensam administration för samtliga mottagningar.

En central kanal med gemensam information visas i väntrummen på Folktandvårdens mottagningar. Det centrala innehållet varvas med lokala budskap från respektive klinik.

Installation och montering

Förutom hjälp med behovsstudie, hårdvara och mjukvara, ansvarade Mediascreen för installation och montering på mottagningarna. När de nya skärmarna installerades tog vi självklart även hand om nedmonteringen av den gamla utrustningen.

Om kunden

Folktandvården Sörmland är sedan 2011 ett aktiebolag till Region Sörmland. Bolaget sysselsätter närmare 500 personer och tar hand om 149 000 kunder på kliniker i länets samtliga kommuner.

Uppdrag

Behovsstudie, skärmar och mediaspelare, installation, övervakning och support.

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket i Humlegården i Stockholm öppnade 1878. Utanför bibliotekets entré visar skärmar från Mediascreen öppettider samt kommande evenemang och föreläsningar.

Mer om Kungliga biblioteket

Ryds Bilglas

Ryds Bilglas finns på 100 anläggningar över hela Sverige och är marknadsledande på reparation och byte av bilglas. Ryds Bilglas valde Mediascreen som lösning för samtliga butiker i landet.

Mer om Ryds bilglas