Digital skyltning för hälsovård och sjukhus

Patienter, besökare och personal på sjukhus måste snabbt få information för att hitta och agera rätt

Där är digital skyltning perfekt – framförallt interaktiva pekskärmar där användarna själva kan navigera. Även i väntrummet på vårdcentraler och tandläkarmottagningar är digital signage väldigt användbart.

Mediascreens erfarenhet är att tydlig kommunikation är högsta prioritet när det gäller skärmar inom hälsovård och på sjukhus. Oroliga patienter och anhöriga ska hitta rätt och få relevant information dygnet runt.

Digitala pekskärmar för kartor

Vad skärmarna ska visa är upp till er. Vanligt förekommande innehåll är exempelvis information från regionen, öppettider, presentationer av anställda, råd om en sund livsstil, beskrivningar av särskilda sjukdomar och behandlingar eller ett interaktivt orienteringssystem med pekskärmar.

Ni kan enkelt kommunicera viktiga meddelanden och riktlinjer som information om hygien och smittspridning, vaccinationskampanjer och andra hälsofrågor. Via digitala skärmar når ni fler personer på ett effektivt sätt och ser till att alla patienter är medvetna om viktiga meddelanden och riktlinjer.

Informationsskärmar i väntrum

Filmer, nyheter, och annan underhållning på digitala skärmar gör väntetiden mer avkopplande för patienterna. Detta bidrar till att minska stress och oro, vilket har en positiv effekt på patienternas upplevelse. Genom att visa upp information om tjänster, medicinsk utrustning och erbjudanden kan du locka nya patienter och öka förtroendet för din verksamhet.

Digital signage för intern kommunikation

Mediascreens digitala skyltning kan även användas internt för att upplysa eller påminna personalen om händelser och aktiviteter. Skärmarna går även att anpassa för utbildning, uppföljning och målstyrning – vad helst ni vill använda dem till. Ni kan utnyttja befintlig information, bilder och filmer eller enkelt skapa nytt innehåll direkt i det administrativa gränssnittet – helt utan andra program eller förkunskaper.

Signage där allt ingår

Våra digital signage-system kan visa unikt innehåll på olika skärmar eller koppla ihop ett stort antal, oavsett geografisk placering. Ni väljer om ni vill ha system som ni driver själva eller om ni föredrar en lösning som inkluderar allt: Hårdvara, chassi, kiosker, programvara, innehållsproduktion och administration samt installation och service.

Digital skyltning för fastighetsägare

Digitala entréskyltar med förteckningar över hyresgäster för att leda besökarna rätt. Skärmar med driftinformation eller kommande aktiviteter för hyresgäster. Som fastighetsägare har ni mycket att vinna på digital signage.

Digital skyltning för fastighetsägare
Digital skärm utomhus

Kom igång med din digitala skyltning idag

  • Överskådlig kontrollpanel
  • Smidig mediahantering
  • Schemalägg spellistor
  • Onlinetjänster och widgets