Digital skyltning för fastighetsägare

Digitala entréskyltar med förteckningar över hyresgäster för att leda besökarna rätt

Skärmar med driftinformation eller kommande aktiviteter för hyresgäster. Som fastighetsägare har ni mycket att vinna på digital signage.

Skärmar med tydlig, snabb information

Mediascreens system för digital skyltning är enkla och effektiva. Vi har god kunskap om branschen och anpassar infoskärmarna efter era idéer. Vi vet att digitala skyltar inte bara ger besökarna möjlighet att orientera sig – här får de dessutom allt från enkla bekräftelser på felanmälan, till information om större servicearbeten. Tydlig och snabb information underlättar för både hyresvärd och hyresgäst.

På de digitala infotavlorna har du även möjlighet att lägga in smarta widgets. Aktuell väderprognos för kommande timmar eller dagar, avgångstider för kollektivtrafik från närmaste hållplats m.m

Användarvänlig mjukvara

Schemalägg serviceplaner och aktiviteter för hela året och komplettera med snabba lokala anpassningar. Vi är måna om att vår mjukvara ska vara användarvänlig och effektiv. Hur ni sedan vill använda systemet, avgör ni själva.

Infoskärmar i trapphuset, receptionen eller hissen?

Ibland räcker det med en digital anslagstavla i trapphuset. Andra gånger välkomnas besökaren av en utomhusskärm vid entrén, en eller fler skärmar i receptionen/lobbyn och en infoskärm snyggt infälld i hissväggen.  Alla med olika innehåll och budskap beroende på placering, men där delar av informationen effektivt delas mellan skärmarna.

Helhetslösning digital signage

Vi ser över upplägget tillsammans med er och levererar sedan nyckelfärdiga helhetslösningar där allt ingår: Hårdvara, chassi, kiosker, mjukvara, innehållsproduktion och administration. Våra tekniker står för installation och service – om ni inte hellre gör det själva.

Digital skyltning för fastighetsmäklare

Digital skyltning tar mäklarbranschen till en helt ny nivå. Vi har under åren utvecklat lösningar för ett flertal mäklarfirmor, från mindre byråer till rikstäckande kedjor, och ser hur skärmarna fortfarande är slagkraftiga i den allt hårdnande konkurrensen.

Digital skyltning för mäklare

Kom igång med din digitala skyltning idag

  • Överskådlig kontrollpanel
  • Smidig mediahantering
  • Schemalägg spellistor
  • Onlinetjänster och widgets