Digital skyltning för hälsovård och sjukhus

Informera och hjälpa patienter, besökare och kunder.

Genom att använda MediaScreen inom hälso- och sjukvården kan man förenkla vårdgivarens kommunikation med patienterna och hälso- och sjukvårdsföretagen med sina kunder. Systemet underlättar även väntan för patienter och anhöriga och kan också ge dem viktig information.

Innehållet kan till exempel röra landstingsinformation, öppettider, presentationer av anställda, råd om en sund livsstil, beskrivningar av särskilda sjukdomar och behandlingar eller helt enkelt vara ett interaktivt orienteringssystem med pekskärmar.

Vår erfarenhet har lärt oss vikten av att snabbt få viktig och relevant information dygnet runt. Det kan handla om en orolig patient eller anhörig, som vill hitta rätt eller som snabbt behöver information. Vi vet också att i denna miljö måste man hantera information med insikt och effektivitet.

MediaScreens system för digital skyltning är flexibelt och dynamiskt. Systemet kan visa allt från information om att kunna orientera sig och hitta rätt med pekskärmar, till viktig generell information eller förebyggande friskvård och råd om en sund livsstil.

MediaScreen kan även användas internt för att upplysa eller påminna personalen om vikta händelser och aktiviteter. Även utbildning, uppföljning och målstyrning kan enkelt utföras genom detta system.

Lägg upp kampanjer för hela året centralt och gör lokala anpassningar möjliga. Utnyttja befintlig information, bilder eller filmer. Eller skapa ny information snabbt och enkelt direkt i det administrativa gränssnittet, inga ytterligare program eller kunskap behövs.

Hur ni ska använda våra system, bestämmer ni själva. De kan vara enkla solitärer eller system för flera anläggningar eller en hel kedja, oavsett geografiskt område. System som ni antingen väljer att driva själva, eller nyckelfärdiga helhetslösningar, som inkluderar allt: hårdvara, chassi, kiosker, programvara, innehållsproduktion och administration samt installation och service.

Läs även om hur MediaScreens Digitala Signage kan användas av fastighetsägare

Vill du veta mer om Mediascreen? Kontakta oss!