Mediascreens kundcase. Ett axplock

Genom att se vad vi gjort för andra får du en bild av vad vi kan göra för dig. Det kan handla om ett totalkoncept för digital skyltning. Men uppdraget kan också vara avgränsat till iPad-ställ, bildskärmar eller produktion av ett slagkraftigt innehåll.

Mediascreens kunder har olika profil och olika syften med sin digitala skyltning. De förenas av viljan att engagera, aktivera och informera. Och att låta den digitala skyltningen öppna nya vägar till smartare kommunikation och starkare kundrelationer.